Username
Password

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

   แผนที่การจัดงาน
 
 
การเข้าศูนย์การประชุม
  1. เข้าทางด้านตึกศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวน ชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น 22
  2. เข้าทางด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ขึ้นบันได เลื่อนไปที่ชั้น 8 (ถัดจากโรงภาพยนตร์)
การเดินทาง
  1. รถส่วนตัวจอดรถได้ที่ลานจอดรถของห้าง
  2. รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสยาม หรือ สถานีชิดลม
  3. รถเมล์สาย 2,79,511,513,16,25,40,45, 54,73,204,183,501,ปอ.2,ปอ.76,ปอ.508

ติดต่อสอบถาม
 
ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กอง ประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 517, 518, 519

©2019 โดย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900