Concept
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” พระราชทานพระราชดำรัสหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีแกล้งดิน” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริที่ข้าพเจ้ายังระลึกถึงพระองค์เสมอมา สิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ โดย Mascot นี้มีชื่อว่า “น้องแกล้งดิน” ที่รักการเกษตรแสวงหาความรู้หลากหลายสาขาวิชานำมาคิดบูรณาการวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาบ้านเมืองของเรา มีน่าตาน่ารัก เป็นมิตร ดูเฉลียวฉลาด มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง มีความภูมิใจและเต็มใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ที่ วช. มอบให้แก่ทุกคน

ผู้ออกแบบ
นางสาววราภรณ์ มามี   
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2556 โดย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900