Concept
แนวความคิด หุ่นแอนดรอยด์ที่ถูกพัฒนาโดยนักวิจัยของคนไทยมีนิสัยร่าเริง อยากรู้อยากเห็น สวมใส่แว่นตา VR ที่มีไฟสีเขียว มีตัว i สื่อถึงคำว่า Innovation เพื่อใช้เสริมสร้างประสบการณ์,เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงงานวิจัยที่จับต้องยากได้แบบเสมือนจริง ค้นหางานวิจัยที่สร้างสรรค์ของนักวิจัยในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ที่แก้มมีน็อตเป็นเครื่องหมายบวก สื่อถึง Plus ชื่อมาจากคำว่า พัฒน ที่แปลว่า พัฒนา ก้าวหน้า เจริญ และยังพ้องเสียงกับคำว่า Plus ที่สื่อถึง การเพิ่มขึ้นของงานวิจัยที่มีคุณภาพของนักวิจัยชาวไทย สีที่ใช้ สีเขียว สื่อถึงความทันสมัย สีน้ำเงินเข้ม สื่อถึง การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของงานวิจัย สีเขียวและน้ำเงินเข้มดังกล่าว อ้างอิงมาจากตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผู้ออกแบบ
นายพิริยะ กาญจนคงคา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2556 โดย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900